OKRĘGI ŻYCIA

CZTERY OKRĘGI ŻYCIA są moim autorskim projektem. Znajduje tu zastosowanie wielu metod, oraz technik pracy psychoterapeutycznej. Istotnym aspektem jest tutaj odkrywanie znaczenia, oraz pogłębianie duchowości służącej rozwojowi człowieka. W ramach czterech obszarów: Czucie, Ruch, Relacja, Obecność, jest prowadzona konkretna psychoterapia, opierająca się o ciało (a tak naprawdę o nieświadome ścieżki rozwojowe w ciele), oraz na potencjale i zasobach danej jednostki.

To projekt nastawiony na wyjście od zatrzymania (spowodowanego traumą), do dynamiki życia człowieka. Aby to zrobić, należy odkryć i wydobyć zasoby tkwiące w każdym człowieku, a w dalszej kolejności je wzmocnić. Jest to podróż osobistego rozwoju – kolejno poruszanie się w dynamice czterech okręgów – stanów „ja człowieka”.

Podróż rozpoczyna się od „Ja somatycznego”, które nawiązuje do czucia zarówno swojego ciała, jak i emocji. Kolejno przemieszczamy się w krąg „Ja sensoryczne – motorycznego”, które nawiązuje bezpośrednio do czucia i ruchu oraz nieświadomych wzorców. W trzecim okręgu „Ja relacyjnym” uwagę kierujemy w stronę relacji do naszych zintegrowanych i rozstrzępionych części. Ostatni z czterech kręgów „Ja obecne” odnosi się do budowania nastawienia do obecnej rzeczywistości, w tu i teraz – jest taka jaka jest.

Cała podróż, to mnogość proponowanych metod i technik. Zarówno w formie pracy grupowej, jak i indywidualnej. Różnorakie ścieżki stymulują wewnętrzny wzrost i rozwój. Nieodłącznym elementem pracy w okręgach życia jest oddech, ruch, uważność, budowanie intencji, praca z przepływem energetycznym w ciele, budowanie poczucia stabilizacji, rozwijanie relacji ze sobą oraz z drugą osobą.

Niektóre ze stosowanych metod pracy to np. Biodynamiczny Oddechem Uwalniania Traumy (BBTR), Somatic experiencing (SE), Bioenergetyka Aleksandra Lovena, metoda Feldenkraisa z Hipnoterapią Miltona Ericksona, techniki Minfulness oraz wszelkiego rodzaju techniki medytacji.
Zajęcia są proponowane w 2 formach: jako tygodniowe warsztaty wjazdowe oraz półroczna grupa, która się spotyka w Bielsku Białej 6 razy po 2 dni.

JA
SOMATYCZNE

JA
SENSORYCZNO
MOTORYCZNE

JA
RELACYJNE

JA
OBECNE