fbpx

OKRĘGI ŻYCIA

CZTERY OKRĘGI ŻYCIA są moim autorskim projektem. Znajduje tu zastosowanie wielu metod, oraz technik pracy psychoterapeutycznej. Istotnym aspektem jest tutaj odkrywanie znaczenia, oraz pogłębianie duchowości służącej rozwojowi człowieka. W ramach czterech obszarów: Czucie, Ruch, Relacja, Obecność, jest prowadzona konkretna psychoterapia, opierająca się o ciało (a tak naprawdę o nieświadome ścieżki rozwojowe w ciele), oraz na potencjale i zasobach danej jednostki.

To projekt nastawiony na wyjście od zatrzymania (spowodowanego traumą), do dynamiki życia człowieka. Aby to zrobić, należy odkryć i wydobyć zasoby tkwiące w każdym człowieku, a w dalszej kolejności je wzmocnić. Jest to podróż osobistego rozwoju – kolejno poruszanie się w dynamice czterech okręgów – stanów „ja człowieka”.

Podróż rozpoczyna się od „Ja somatycznego”, które nawiązuje do czucia zarówno swojego ciała, jak i emocji. Kolejno przemieszczamy się w krąg „Ja sensoryczne – motorycznego”, które nawiązuje bezpośrednio do czucia i ruchu oraz nieświadomych wzorców. W trzecim okręgu „Ja relacyjnym” uwagę kierujemy w stronę relacji do naszych zintegrowanych i rozstrzępionych części. Ostatni z czterech kręgów „Ja obecne” odnosi się do budowania nastawienia do obecnej rzeczywistości, w tu i teraz – jest taka jaka jest.

Cała podróż, to mnogość proponowanych metod i technik. Zarówno w formie pracy grupowej, jak i indywidualnej. Różnorakie ścieżki stymulują wewnętrzny wzrost i rozwój. Nieodłącznym elementem pracy w okręgach życia jest oddech, ruch, uważność, budowanie intencji, praca z przepływem energetycznym w ciele, budowanie poczucia stabilizacji, rozwijanie relacji ze sobą oraz z drugą osobą.

Niektóre ze stosowanych metod pracy to np. Biodynamiczny Oddechem Uwalniania Traumy (BBTR), Somatic experiencing (SE), Bioenergetyka Aleksandra Lovena, metoda Feldenkraisa z Hipnoterapią Miltona Ericksona, techniki Minfulness oraz wszelkiego rodzaju techniki medytacji.
Zajęcia są proponowane w 2 formach: jako tygodniowe warsztaty wjazdowe oraz półroczna grupa, która się spotyka w Bielsku Białej 6 razy po 2 dni.

JA
SOMATYCZNE

JA
SENSORYCZNO
MOTORYCZNE

JA
RELACYJNE

JA
OBECNE

PODRÓŻ
DO ŹRÓDŁA

W OBJĘCIACH
ISTNIENIA