fbpx

ZAŁOŻYCIEL I TERAPEUTA INSTYTUTU

PIOTR BEDNARCZYK
mgr. pedagogiki, filozofii i katechetyki. Trener i psy-choterapeuta terapii Gestalt. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (mo-dalność systemowa). Ukończył 4 letni pełny cykl szkoleniowy z zakresu terapii systemowej rodzin (Kraków – Centrum Psychoterapii i Poznań – WTTS). Uczestniczył w kompleksowym szkoleniu (curriculum) z zakresu terapii erickso-nowskiej) w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Uczestniczył w czteroletnim szkoleniu z Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Posiada międzynaro-dowy certyfikat Somatic Experiencing (SE). Ukończył dwu letnie szkolenie z NeuroAffective Relational Model (NARM). Posiada Certyfikat z biodynamiczne-go oddechu uwalniania traumy. Ukończył dwuletnie polsko – niemieckie szkole-nie integrujące pracę Moshe Feldenkraisa oraz hipnoterapię Miltona H. Erickso-na. Ukończył 2 letnie szkolenie: „Ustawienia systemowe rodzin według Berta Hellingera” i 2 letnie szkolenie: „Openness, Offenheit, Otwartość” oraz kurs mi-strzowski z ustawień Berta Hellingera prowadzonego przez Berta Hellingera. Uczestniczył w 2 letnim szkoleniu z psychodramy. Posiada Certyfikat z Diagnozy klinicznej DSM – IV, dyplom ukończenia „Terapii krótkoterminowej jako podej-ścia integrującego”.

WSPÓŁPRACOWNICY inSTYTUTu

DARIUSZ MAŁOJŁO

mgr. inż. Jestem certyfikowanym praktykiem pracy z oddechem metodą BBTRS® BioDynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy, trenerem pracy z oddechem i ciałem.
Moją misją jest wspieranie klientów z przestrzeni serca. Ważna jest dla mnie realna i odczuwalna zmiana w życiu klienta. Poczucie, że wspólnie budujemy autentyczną i świadomą relację z samym sobą oraz światem zewnętrznym. W swojej pracy zwracam uwagę na tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla odczuwania, przeżywania i doświadczanie samego siebie.

Uzyskałem certyfikat praktyka BBTRS® a następnie asystowałem podczas treningów certyfikujących BBTRS®

Rozwijam się w dziedzinie pracy z oddechem, ciałem, tańca, medytacji i specjalistycznej pracy z traumą.

Współpracuje z Instytutem Rozwoju Potencjału Życia Piotra Bednarczyka.

tel. +48 606104459
mail: kontakt@dariuszmalojlo.pl

MARIUSZ WOJTANOWSKI

Entuzjasta świadomości ciała i jego możliwości Mariusz Wojtanowski.
Podzielę się z Tobą moim doświadczeniem zdobytym podczas własnej, ponad 6-letniej intensywnej pracy rozwojowej, w której korzystałem z różnych form pracy z ciałem.
Przyjmij moją uważność, świadomy, ciepły dotyk, pełną obecność.
Pomogę Ci poczuć swoje ciało na nowo.

Wiedzę i doświadczenie zdobyłem podczas:

  • Kursu Myofacial Energetic Release® prowadzonym przez Satyarthi Peloquin organizowanym przez Integral Body Institute – 4 moduły;
  • Warsztatu Uzdrawiający dotyk prowadzonym przez Piotra Bednarczyka w Instytucie Rozwoju Potencjału Życiaw Bielsku-Białej;
  • Cyklu warsztatów Cztery okręgi życia prowadzonym przez Piotra Bednarczyka w Instytucie Rozwoju Potencjału Życia w Bielsku-Białej;

Osobista praca rozwojowa:

  • Cykl warsztatów 'Cztery okręgi życia' Piotr Bednarczyk – 4 x 7 dni, 6 x 2 dni, 1 x 7 dni
  • Cykl warsztatów 'Praca z traumą' Piotr Bednarczyk – 6 x 2 dni
  • Warsztaty rozwojowe dla mężczyzn Piotr Bednarczyk (Meritum) – 2 x 4 dni
  • Warsztaty relacyjne (Tęczowa Dolina) – 1 x 5 dni
  • Warsztaty rozwojowe dla mężczyzn prowadzone przez Gregora Steinmaurera – 1x 5 dni
  • Warsztaty rozwojowe „Prawo do bycia” prowadzone przez Gregora Steinmaurera – 1 x 2 dni
  • Warsztaty rozwojowe prowadzone przez Komale Sunder Amorim i Gregor Steinmaurera – 1 x 7 dni

 

SZYMON WALUŚ

Nazywam się Szymon Waluś. Pomagam w radzeniu sobie ze stresem, traumą, odzyskaniem swobody w ciele i dzięki temu rozwijaniu potencjału życiowego. W swojej praktyce stosuje zintegrowane podej-ście, korzystając z TRE®, umiejętności trenerskich i pracy z intencją. W dużej mierze stosuję podej-ście zaczerpnięte od Piotra Bednarczyka.

Moją motywacją do pracy z drugim człowiekiem jest własny głęboki proces zmiany który przeszedłem i głęboka wiara w możliwości każdego i każdej z nas do dokonania życiowych zmian w zgodzie ze swoimi najgłębszymi pragnieniami.

Co mówią o pracy ze mną inni:

Sesje TRE prowadzone przez Szymona Walusia bez wątpienia wspierają mnie osobiście i za-wodowo. Ich nieoceniona wartość polega, dla mnie, na znajdowaniu nowego rodzaju kontaktu ze swoim ciałem, którego stany, intensywnie doświadczane podczas sesji, wspierane ćwicze-niami TRE, pozwalają odnaleźć to czego potrzebuję – głęboki spokój, równowagę ale też i in-tensywną energię i żywą radość. TRE pozwala wzmacniać własną regulację emocjonalną i energetyczną. W niezwykle prosty sposób pozwala poznawać i pogłębiać własny wpływ na osobiste doświadczenie emocjonalne i energetyczne, odczuwalne poprzez ciało. Odkrywanie i wzmacnianie tego rodzaju sprawczości wobec własnego wewnętrznego doświadczenia jest nie-zwykle cenne w kontekście zawodowym jak i z perspektywy wymagań codziennie życia.

 

Michał, psychoterapeutaPolecam sesje TRE z Szymonem osobom, które chcą rozwinąć lub pogłębić życie w zgodzie z sobą, które czują wewnętrzną blokadę przed osiągnięciem ważnych dla siebie celów.
Sesje z Szymonem przyniosły mi jako coachowi rozwój pod kątem lepszego rozumienia siebie i osób z którymi ja pracuję. Jestem spokojniejsza i wolna od wewnętrznej presji, którą wcześniej czułam.
Największym efektem jest spełnienie ważnych dla mnie intencji.
Dziękuję 🙂

 

Renata Błaszczyk, coach

 

Tel. 535504776

Mail: szymonwalus@gmail.com