fbpx

ZAŁOŻYCIEL I TERAPEUTA INSTYTUTU

PIOTR BEDNARCZYK
mgr. pedagogiki, filozofii i katechetyki. Trener i psy-choterapeuta terapii Gestalt. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (mo-dalność systemowa). Ukończył 4 letni pełny cykl szkoleniowy z zakresu terapii systemowej rodzin (Kraków – Centrum Psychoterapii i Poznań – WTTS). Uczestniczył w kompleksowym szkoleniu (curriculum) z zakresu terapii erickso-nowskiej) w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Uczestniczył w czteroletnim szkoleniu z Analizy Bioenergetycznej Alexandra Lowena. Posiada międzynaro-dowy certyfikat Somatic Experiencing (SE). Ukończył dwu letnie szkolenie z NeuroAffective Relational Model (NARM). Posiada Certyfikat z biodynamiczne-go oddechu uwalniania traumy. Ukończył dwuletnie polsko – niemieckie szkole-nie integrujące pracę Moshe Feldenkraisa oraz hipnoterapię Miltona H. Erickso-na. Ukończył 2 letnie szkolenie: „Ustawienia systemowe rodzin według Berta Hellingera” i 2 letnie szkolenie: „Openness, Offenheit, Otwartość” oraz kurs mi-strzowski z ustawień Berta Hellingera prowadzonego przez Berta Hellingera. Uczestniczył w 2 letnim szkoleniu z psychodramy. Posiada Certyfikat z Diagnozy klinicznej DSM – IV, dyplom ukończenia „Terapii krótkoterminowej jako podej-ścia integrującego”.

WSPÓŁPRACOWNICY inSTYTUTu

SZYMON WALUŚ

Nazywam się Szymon Waluś. Pomagam w radzeniu sobie ze stresem, traumą, odzyskaniem swobody w ciele i dzięki temu rozwijaniu potencjału życiowego. W swojej praktyce stosuje zintegrowane podej-ście, korzystając z TRE®, umiejętności trenerskich i pracy z intencją. W dużej mierze stosuję podej-ście zaczerpnięte od Piotra Bednarczyka.

Moją motywacją do pracy z drugim człowiekiem jest własny głęboki proces zmiany który przeszedłem i głęboka wiara w możliwości każdego i każdej z nas do dokonania życiowych zmian w zgodzie ze swoimi najgłębszymi pragnieniami.

Co mówią o pracy ze mną inni:

Sesje TRE prowadzone przez Szymona Walusia bez wątpienia wspierają mnie osobiście i za-wodowo. Ich nieoceniona wartość polega, dla mnie, na znajdowaniu nowego rodzaju kontaktu ze swoim ciałem, którego stany, intensywnie doświadczane podczas sesji, wspierane ćwicze-niami TRE, pozwalają odnaleźć to czego potrzebuję – głęboki spokój, równowagę ale też i in-tensywną energię i żywą radość. TRE pozwala wzmacniać własną regulację emocjonalną i energetyczną. W niezwykle prosty sposób pozwala poznawać i pogłębiać własny wpływ na osobiste doświadczenie emocjonalne i energetyczne, odczuwalne poprzez ciało. Odkrywanie i wzmacnianie tego rodzaju sprawczości wobec własnego wewnętrznego doświadczenia jest nie-zwykle cenne w kontekście zawodowym jak i z perspektywy wymagań codziennie życia.

 

Michał, psychoterapeutaPolecam sesje TRE z Szymonem osobom, które chcą rozwinąć lub pogłębić życie w zgodzie z sobą, które czują wewnętrzną blokadę przed osiągnięciem ważnych dla siebie celów.
Sesje z Szymonem przyniosły mi jako coachowi rozwój pod kątem lepszego rozumienia siebie i osób z którymi ja pracuję. Jestem spokojniejsza i wolna od wewnętrznej presji, którą wcześniej czułam.
Największym efektem jest spełnienie ważnych dla mnie intencji.
Dziękuję 🙂

 

Renata Błaszczyk, coach

 

Tel. 535504776

Mail: szymonwalus@gmail.com

AllEscortAllEscort