Instytut rozwoju potencjału życia

Filozofia

Założeniem pracy Instytutu jest integralna wizja człowieka z uwzględnieniem jego wielowymiarowości: ciała, psychiki i duszy; spojrzenie personalistyczne jak i dialogiczne uwzględniając kontekst w jakim żyje człowiek, jego środowisko rodzinne jak i społeczne.
Na szczególną uwagę zasługuje osobisty i niepowtarzalny potencjał człowieka odsłaniający jego indywidualność i niepowtarzalność. Zasadnicze podejście wobec POTENCJAŁU ŻYCIA – w szerokim wydaniu – odnosi się do stwierdzenia, że ŻYCIE JEST TAKIE JAKIE JEST. Bazą do pracy z potencjałem człowieka jest CIAŁO, w którym są zapisane wszystkie nieświadome ścieżki rozwojowe jak i trudności i traumy. INSTYTUT SPECJALIZUJE SIĘ W PRACY Z TRAUMĄ

Wizja

Personalistyczna i dialogiczna wizja człowieka z całym jego potencjałem, fizycznym, psychicznym i duchowym.
Do tego służy praca w oparciu cztery istotne moduły rozwojowe życia człowieka, zarówno w modelu indywidualnym jak i grupowym:

I OBSZAR PRACY: JA SOMATYCZNE.
II OBSZAR PRACY: JA SENSORYCZNO – MOTORYCZNE.
III OBSZAR PRACY: JA RELACYJNE.
IV OBSZAR PRACY: JA OBECNE.

Misja

Praca z klientem – zwrócenie uwagi na szeroko rozumiany potencjał życia człowieka. Cała uwaga jest skierowana na wspieranie, rozwijanie, integrowanie potencjału z osobą ludzką.

Wspieranie rozwoju potencjału życia klienta w jego dążeniu zarówno do szczęścia osobistego jak i rodzinnego uwzględniając jego środowisko z którego wyrasta,  jego duchowość i świat psychiczny.

Historia Instytutu

Od 1997 roku firma powstała pod nazwą „GABINET PSYCHOEDUKACJI I TERAPII” z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach.

W 2000 roku działalność psychoedukacyjna i terapeutyczna została włączona w „BIELSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCHOTERAPII GESTALT”.

Od 2004 roku firma przekształciła się w „INSTYTUT PSYCHOTERAPII”.

Od 2008 firma nazywa się „INSTYTUT PSYCHOTERAPII I USTAWIEŃ SYSTEMOWYCH”.

Od 2014 firma nazywa się „BESKIDZKI INSTYTUT PSYCHOTERAPII”.

Od 2019 Instytut zmienił nazwę na „INSTYTUT ROZWOJU POTENCJAŁU ŻYCIA”.

Doskonalenie Zespołu

  • Odbywa się poprzez różne formy samodoskonalenia.
  • Wewnętrzna kowizja. Zespół terapeutów Instytutu wraz z terapeutami zaproszonymi z zewnątrz udoskonalają swoje umiejętności poprzez koleżeńskie udzielanie sobie superwizji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.
  • Systematyczne korzystanie ze szkoleń z zakresu psychoterapii i pracy z traumą.
  • Zespół aktualnie szkoli się w różnych podejściach terapeutycznych.