fbpx

Aktualności

II Edycja I Fazy Szkolenia

spotkanie czwarte

19 maja 09:3021 maja 17:00

6600zł

I FAZA SZKOLENIA:

CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.

 

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych: pedagogów, psychologów, terapeutów, oraz innych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności terapeutyczne w autorskim SPOSOBIE PRACY: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.

 

 

KILKA SŁÓW NA TEMAT AUTORSKIEGO POGRAMU:

Propozycja: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ, powstała na bazie wieloletnich poszukiwań związanych z pracą terapeutyczną, zarówno w pracy indywidualnej z klientem jak i z grupami.

Esencją pracy jest kierowanie uwagi do potencjału osobistego klienta i budowania własnej osobowości opartej na intencji.

 

I faza szkolenia pozwala na:

 • zdobycie podstawowych umiejętności w pracy z indywidualnym klientem,
 • umożliwia zapoznania się z osobistym potencjałem w pracy z klientem,
 • zapoznanie się z treściami dotyczącymi CZUCIA, RUCHU, RELACJI I OBECNOŚCI,
 • odkrywanie podstaw w pracy z klientem kierując uwagę na potencjał, zasoby, rozwój,
 • zrozumienie, że w każdym temacie, te cztery aspekty: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ SĄ OBECNE,
 • podstawowe posługiwanie się w pracy z klientem mapą mózgu (części przedczołowej, limbicznej i gadziej),
 • rozpoznawanie podstaw działań klienta podświadomych i świadomych strategii funkcjonowania,
 • zrozumienie traumy, rozwoju i potencjału – ich wzajemnych zależności.

 

 

 

 

Organizacja I fazy szkolenia:  

I Faza szkolenia składa się z 6 modułów po 3 dni. Razem 144 godziny lekcyjne.  Każdy moduł odbywa się co 2 miesiące, czyli 6 spotkań w ciągu roku.

 

TREŚĆ I ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

I MODUŁ DOTYCZY POTENCJAŁ, ROZWÓJ, OSOBOWOŚĆ.

 • filozofia pracy psychoterapii poprzez ciało: dynamika ciała i jej zadomowienie się,
 • potencjał, siła życiowa, zasoby, rozwój, intencja – wzajemne zależności w stronę zmiany,
 • podstawy pracy z trzeba obszarami mózgu (nowa kora, układ limbiczny, mózg gadzi),
 • ogólny zarys sposobu pracy: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.
 • doświadczenie kluczem do pracy z klientem,
 • pierwsze impulsy związane z początkowym spotkaniem klienta,
 • proces i struktura, podstawowe zależności,

 

II MODUŁ DOTYCZY ZASOBÓW I TRAUMY.

 • Ruch miłości życia – filozofia spostrzegania życia i jego przepływu,
 • stres, trauma, PTSD,
 • druga ścieżka dotyczy intencji,
 • rodzaje traum,
 • psychoterapia, trauma a praca poprzez ciało,
 • ogólna zasada pracy z traumą (ruch wahadłowy),
 • ogólna filozofia pracy osobowość oparta na stresie, osobowość oparta na intencji,
 • nabycie podstawowych umiejętności w pracy z klientem  po traumie…

 

III MODUŁ DOTYCZY OBECNOŚCI.

 • obecność, tu i teraz, przeszłość, przyszłość – gdzie jest zmiana,
 • ja obecne, a ego…
 • ścieżka rozwoju dotycząca tu i teraz – obecności,
 • sposoby pracy w oparciu o obecność w kontekście indywidualnym,
 • świadomość: umysł, emocje, ciało,
 • obecność w ciele…
 • wyłanianie się tematów w tu i teraz,
 • kontrakt na pracę z intencją w oparciu o tu i teraz.,
 • praca z uważnością w kontakcie indywidualnym,
 • focusing – podążanie za czuciem siebie,

 

IV MODU DOTYCZY CZUCIE:

 • dwa podstawowe doświadczenia czucia: przyjemność i ból,
 • felt sense – śledzenie odczuć w ciele,
 • skan ciała – budowanie odczuwania ciała,
 • autoregulacja i samoregulacja,
 • praca z oddechem w celu zwiększenia czucia fizycznego i emocjonalnego,
 • pierwsza ścieżka pracy: oddech. (anatomia oddechu i funkcjonalność oddechu,
 • sposoby pracy z budowaniem odczuwania: Somatic Experiencing, Bioenergetyka Aleksandra Lowena, Biodynamiczny Oddech Uwalniania Traumy, Mindfulness,
 • praca z niektórymi technikami w celu budowania odczuwania: skan ciała, techniki ugruntowania Lowena, ćwiczenia –  postraumatyczne drżenia..

 

V MODUŁ DOTYCZY RUCH I CZUCIA.

 • ścieżka rozwoju – przepływ energii,
 • znaczenie powięzi w pracy z ruchem,
 • płynność doświadczeń i ruchu,
 • wpływ rozwoju psychomotorycznego na pracę z klientem,
 • dynamiczny i wolny ruch,
 • techniki pracy z czuciem i ruchem: Feldenkrais z hipnoterapią Miltona Ericksona, Soma Gomez, Ben Shapiro,
 • używanie technik do pracy z klientem za pomocą czucia i ruchu,

 

VI MODUŁ DOTYCZY RELACJI.

 • Ja relacyjne – czym ono jest w praktyce pracy poprzez ciało?
 • Kim jest dziecko wewnętrzne w procesie zmiany,
 • Kilka informacji na temat styli przywiązania: (bezpieczne, unikowe, ambiwaletne, dezorganizowane),
 • Stany ja – praca z częściami siebie (odpowiedź na układ limbiczny),
 • Techniki nawiązania relacji poprzez styl przywiązania,
 • Techniki pracy z ja relacyjnym: genogram, praca ze stanami ja,

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Rozmowa wstępna z prowadzącym zajęcia.

 

Miejsce realizacji zajęć:

Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/7

 

TERMINY:

Pierwsze spotkanie: 27 -29 stycznia 2022

Pierwszego dnia: 9 30 do 18 30.
Drugiego dnia: 9 00 do 18 00.
Trzeciego dnia: 9 00 do 17 00.

Drugie spotkanie: 3 – 5 marca 2022.

Trzecie spotkanie: 21 – 23 kwietnia 2022.

Czwarte spotkanie: 19 – 21 maja 2022.

Piąte spotkanie: 7 – 9 lipca 2022.

Szóste spotkanie: 25 – 27 sierpień 2022.

 

KOSZTY:

ZALICZKA 1600 ZŁ. na miesiąc przed zajęciami tzn. 27 grudnia 2021. Druga wpłata 1250 zł. do 15 lutego 2022. 3 rata 1250 zł. do 12 kwietnia 2022. 4 rata 1250 zł. do 10 maja 2022. 5 rata 1250 zł. do 21 czerwca 2022r.

Płatności należy dokonać na konto: Instytut Rozwoju Potencjału Życia 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Proszę dopisać: I faza szkolenia imię i nazwisko i która rata.

Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50% zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.

Zapisy: Piotr Bednarczyk tel: 603067413 lub email: piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

PULSACJA ŻYCIA

Biodynamiczny Oddech Uwalniania Traumy

16 maja 09:0018:00

350zł

Przeżywanie skutków traumy jest bardzo uciążliwe. Każde utknięcie, powtarzanie wzorców, utartych ścieżek, poczucie, że jest się w jakimś labiryncie jest jednym z opisów jakie odnoszą się do traumy jaką człowiek przeżył.
Każde takie doświadczenie zapisuje się mocno w ciele. Jest ono tak głęboko zapisane, że staje się pewnego rodzaju drugim życiem. Wzorce stają się automatyczne, a wydaje się, jakby powstała nowo osobowość, nowy charakter funkcjonujący w życiu codziennym. Mięśnie są napięte, pojawia się pobudzenie w systemie nerwowym, towarzyszy ból w ciele a ruchy są sztywne i ograniczone.
Biodynamiczny oddech uwalniania traumy daje możliwość uwolnienie Ciebie z tej traumy. Oddech staje się potężnym narzędziem do pracy z traumą. Podczas pracy jednodniowej, będziesz mógł pracować nad swoim ukrytym doświadczeniem traumy obecnej w ciele. Jest to doskonała forma do pracy z zatrzymaniem osobistych doświadczeń traumatycznych.
Każdy z uczestników ma okazję przepracować swoje tematy.
Podczas zajęć będzie medytacja dynamiczna, ćwiczenia Lowena, jak również praca osobista z określonym tematem w oparciu o intencję.

SPOSÓB REALIZACJI:
Zajęcia odbywać się będą przez jeden dzień od 9:00 do 18:00, z półtora godzinną przerwą obiadową.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Osobista decyzja na pracę własną..
Wstępna konsultacja przed udziałem w grupie. Możesz to uczynić u swojego terapeuty, lub terapeuty pracującego w Instytucie Rozwoju Potencjału Życia
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 150 zł. Jeśli ktoś zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć a dokonał wpłaty Instytut zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, Instytut nie zwraca pierwszej raty. Przelewu należy dokonać na konto:
Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Należy dopisać: biodynamiczny oddech uwalniania traumy.

GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia w Bielsku – Białej, ul. Mickiewicza 39/7.

TERMIN: 16 maja.

ILOŚĆ OSÓB: ograniczona.

KOSZT 350 zł.

Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować pod numer telefonu:
Piotr Bednarczyk 603 067 413 lub piotrinstytut@gmail.com

Możesz tą propozycję wprowadzić również do zakładki:
PRACA Z TRAUMĄ.

czytaj więcej...

JA SOMATYCZNE

Grupa Półroczna

13 maja 10:0014 maja 18:00

Kiedy masz trudne doświadczenia życiowe, wtedy twoje ciało, uczucia, umysł, zmysł orientacji w przestrzeni są zagrożone. Możesz mało albo zbyt słabo odczuwać swoje ciało, nie przeżywać swoich uczuć (pustka, wycofanie, nadmierna agresja – wybuchowość) lub tracisz orientacje w otoczeniu. Wówczas możesz doświadczać skutków traum, które przeżyłeś w swoim życiu, a które mają na ciebie wpływ. Rozpoznawalnym zjawiskiem jest powtarzalność pewnych wzorców i niemożliwość rozwiązania ich; ma się wtedy wrażenie kręcenia w kółko.

Zaproponowany półroczny warsztat terapeutyczny umożliwia uczestnikowi podążanie w kierunku swojego rozwoju osobistego. Pozwala ożywić i obudzić to, co jest martwe. Szczególny akcent będzie położony na JA SOMATYCZNE i częściowo na JA RELACYJNE. Spotkania mają na celu pomóc uczestnikowi w poradzeniu sobie z powtarzającymi się wzorcami w ciele, blokami emocjonalnymi, zatrzymanym ruchem rozwojowym. Daje możliwość, aby żyć w teraźniejszości i uwrażliwić się na przyszłość. Nawiązać kontakt z częściami zdrowymi naszej osobowości. Zintegrować to, co jest oddzielone, a co umożliwia budowanie nowych jakości życiowych.
Podczas pracy grupowej uczestnicy będą mogli doświadczać siebie na różne sposoby: w ćwiczeniach, w wyobraźni, poprzez kontakt z własnym ciałem, a także poprzez możliwość pracy według metody biodynamicznego oddechu i focusingu. Będziesz mógł/mogła poszukiwać odpowiedzi na własne pytania i znajdować właściwe rozwiązania dla swojego życia.

TERMINY:

I spotkanie 18 – 19 lutego.
II spotkanie 21 – 22 marca.
III spotkanie 8 – 9 kwietnia.
IV spotkanie: 13 – 14 maja.
V spotkanie 17 – 18 czerwca.
VI spotkanie 17 – 18 lipca.

KOSZT: 3000 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Osobista decyzja na pracę własną.
– Wstępna konsultacja z terapeutą prowadzącym, która jest podstawą uczestnictwa w grupie terapeutycznej.

Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty. Jeśli ktoś zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, a dokonał wpłaty, Instytut zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, Instytut nie zwraca pierwszej raty.
Przelewu należy dokonać na konto:Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Należy dopisać: Ja Somatyczne+ dany miesiąc, w którym warsztaty się odbywają np. luty 2022 r.

GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/ 7

ZAPISY: Piotr Bednarczyk,tel.: +48 603 067 413, piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

Ustawienia Intencji i Systemowe

12 maja 09:0020:00

600zł

Moją pracę charakteryzuje unikalne podejście do tradycyjnych
ustawień, łącząc metody Hellingera, oraz Rupperta. Ustawienia są pracą z
intencją i z emocjami które nam towarzyszą. Wszystkie traumy, oraz
trudne doświadczenia przenoszone z pokolenia na pokolenie, mają wpływ na
nasze obecne życie. Uczestnik posiadając swoją intencję i chęć zmiany,
jak również dziedzictwo pokoleniowe, jest w stanie z dystansu spojrzeć
na reakcje które między nimi zachodzą. Praca odbywa się w grupie pod
okiem psychoterapeuty. Polega na wyznaczeniu reprezentantów intencji,
emocji, oraz członków naszej rodziny. Reprezentant wchodzi w przestrzeń
(wyczuwając pole energetyczne), w której przejmuje odczucia, myśli i
określone postawy. Terapeuta interpretuje relacje jakie zachodzą
pomiędzy osobami w przestrzeni. Dzięki temu- osoba która pracuje w
trakcie ustawień jest w stanie uświadomić sobie jak wiele emocji,
blokad, oraz konfliktów istnieje w jej polu nieświadomym, lub
podświadomym. Taki rodzaj pracy daję niesamowicie szerokie spektrum
własnego JA i przyczyn które determinują nasze życie. Mamy szansę
zbliżyć się do siebie samego. Poradzić sobie z negatywną energią, swoim
lękiem, depresją czy traumą.
Proponowane ustawienia odbywają się raz w miesiącu i mogą być jedno lub
dwudniowe. Aktualnie ustawienia odbywają się w czwartki. Liczna miejsc
jest ograniczona. Można być w roli osoby pracującej nad swoim problemem,
lub być obserwatorem. Zajęcia odbywają się w grupie do 12 – 15 osób.
SPOSÓB REALIZACJI:
Zajęcia odbywać się będą przez jeden dzień od 9:00 do 20:00, z godzinną przerwą obiadową.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Osobista decyzja na pracę własną..
Wstępna konsultacja przed ustawieniami. Możesz to uczynić u swojego
terapeuty, lub terapeuty pracującego w Instytucie Rozwoju Potencjału
Życia
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Koszt za ustawienia:
Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty. Jeśli ktoś
zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć a dokonał wpłaty Instytut
zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed
rozpoczęciem zajęć, Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy
rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć,
Instytut nie zwraca pierwszej raty. Przelewu należy dokonać na konto:
Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Należy dopisać: ustawienia
intencji + dany miesiąc, w którym ustawienia się odbywają np. marzec
2020 r.
PRZYGOTOWANIE KLIENTA DO PRACY WŁASNEJ:
Mentalne nastawienie,
Zwrócenie uwagi, ze ustawienie dotyczy wewnętrznego świata klienta, a nie rzeczywistości realnej.
Przygotowanie intencji z jaką chce się pracować. (Intencja dotyczy
połączenia ze sobą, ze swoimi częściami rozstrzępionymi i nie ma nic
wspólnego z celem, który chce się osiągnąć.
GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia w Bielsku – Białej, ul. Mickiewicza 39/7.
TERMIN:
19 maja
ILOŚĆ OSÓB: ograniczona.
KOSZT USTAWIEŃ:
Ustawienie osobiste 600 zł.
Ustawienie firmy 600 zł.
Obserwator 150 zł.
Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować pod numer telefonu:
Piotr Bednarczyk 603 067 413 lub piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

II Edycja I Fazy Szkolenia

spotkanie trzecie

21 kwietnia 09:30 – 23 kwietnia 17:00

6600zł

I FAZA SZKOLENIA:

CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.

 

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych: pedagogów, psychologów, terapeutów, oraz innych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności terapeutyczne w autorskim SPOSOBIE PRACY: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.

 

 

KILKA SŁÓW NA TEMAT AUTORSKIEGO POGRAMU:

Propozycja: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ, powstała na bazie wieloletnich poszukiwań związanych z pracą terapeutyczną, zarówno w pracy indywidualnej z klientem jak i z grupami.

Esencją pracy jest kierowanie uwagi do potencjału osobistego klienta i budowania własnej osobowości opartej na intencji.

 

I faza szkolenia pozwala na:

 • zdobycie podstawowych umiejętności w pracy z indywidualnym klientem,
 • umożliwia zapoznania się z osobistym potencjałem w pracy z klientem,
 • zapoznanie się z treściami dotyczącymi CZUCIA, RUCHU, RELACJI I OBECNOŚCI,
 • odkrywanie podstaw w pracy z klientem kierując uwagę na potencjał, zasoby, rozwój,
 • zrozumienie, że w każdym temacie, te cztery aspekty: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ SĄ OBECNE,
 • podstawowe posługiwanie się w pracy z klientem mapą mózgu (części przedczołowej, limbicznej i gadziej),
 • rozpoznawanie podstaw działań klienta podświadomych i świadomych strategii funkcjonowania,
 • zrozumienie traumy, rozwoju i potencjału – ich wzajemnych zależności.

 

 

 

 

Organizacja I fazy szkolenia:  

I Faza szkolenia składa się z 6 modułów po 3 dni. Razem 144 godziny lekcyjne.  Każdy moduł odbywa się co 2 miesiące, czyli 6 spotkań w ciągu roku.

 

TREŚĆ I ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

I MODUŁ DOTYCZY POTENCJAŁ, ROZWÓJ, OSOBOWOŚĆ.

 • filozofia pracy psychoterapii poprzez ciało: dynamika ciała i jej zadomowienie się,
 • potencjał, siła życiowa, zasoby, rozwój, intencja – wzajemne zależności w stronę zmiany,
 • podstawy pracy z trzeba obszarami mózgu (nowa kora, układ limbiczny, mózg gadzi),
 • ogólny zarys sposobu pracy: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.
 • doświadczenie kluczem do pracy z klientem,
 • pierwsze impulsy związane z początkowym spotkaniem klienta,
 • proces i struktura, podstawowe zależności,

 

II MODUŁ DOTYCZY ZASOBÓW I TRAUMY.

 • Ruch miłości życia – filozofia spostrzegania życia i jego przepływu,
 • stres, trauma, PTSD,
 • druga ścieżka dotyczy intencji,
 • rodzaje traum,
 • psychoterapia, trauma a praca poprzez ciało,
 • ogólna zasada pracy z traumą (ruch wahadłowy),
 • ogólna filozofia pracy osobowość oparta na stresie, osobowość oparta na intencji,
 • nabycie podstawowych umiejętności w pracy z klientem  po traumie…

 

III MODUŁ DOTYCZY OBECNOŚCI.

 • obecność, tu i teraz, przeszłość, przyszłość – gdzie jest zmiana,
 • ja obecne, a ego…
 • ścieżka rozwoju dotycząca tu i teraz – obecności,
 • sposoby pracy w oparciu o obecność w kontekście indywidualnym,
 • świadomość: umysł, emocje, ciało,
 • obecność w ciele…
 • wyłanianie się tematów w tu i teraz,
 • kontrakt na pracę z intencją w oparciu o tu i teraz.,
 • praca z uważnością w kontakcie indywidualnym,
 • focusing – podążanie za czuciem siebie,

 

IV MODU DOTYCZY CZUCIE:

 • dwa podstawowe doświadczenia czucia: przyjemność i ból,
 • felt sense – śledzenie odczuć w ciele,
 • skan ciała – budowanie odczuwania ciała,
 • autoregulacja i samoregulacja,
 • praca z oddechem w celu zwiększenia czucia fizycznego i emocjonalnego,
 • pierwsza ścieżka pracy: oddech. (anatomia oddechu i funkcjonalność oddechu,
 • sposoby pracy z budowaniem odczuwania: Somatic Experiencing, Bioenergetyka Aleksandra Lowena, Biodynamiczny Oddech Uwalniania Traumy, Mindfulness,
 • praca z niektórymi technikami w celu budowania odczuwania: skan ciała, techniki ugruntowania Lowena, ćwiczenia –  postraumatyczne drżenia..

 

V MODUŁ DOTYCZY RUCH I CZUCIA.

 • ścieżka rozwoju – przepływ energii,
 • znaczenie powięzi w pracy z ruchem,
 • płynność doświadczeń i ruchu,
 • wpływ rozwoju psychomotorycznego na pracę z klientem,
 • dynamiczny i wolny ruch,
 • techniki pracy z czuciem i ruchem: Feldenkrais z hipnoterapią Miltona Ericksona, Soma Gomez, Ben Shapiro,
 • używanie technik do pracy z klientem za pomocą czucia i ruchu,

 

VI MODUŁ DOTYCZY RELACJI.

 • Ja relacyjne – czym ono jest w praktyce pracy poprzez ciało?
 • Kim jest dziecko wewnętrzne w procesie zmiany,
 • Kilka informacji na temat styli przywiązania: (bezpieczne, unikowe, ambiwaletne, dezorganizowane),
 • Stany ja – praca z częściami siebie (odpowiedź na układ limbiczny),
 • Techniki nawiązania relacji poprzez styl przywiązania,
 • Techniki pracy z ja relacyjnym: genogram, praca ze stanami ja,

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Rozmowa wstępna z prowadzącym zajęcia.

 

Miejsce realizacji zajęć:

Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/7

 

TERMINY:

Pierwsze spotkanie: 27 -29 stycznia 2022

Pierwszego dnia: 9 30 do 18 30.
Drugiego dnia: 9 00 do 18 00.
Trzeciego dnia: 9 00 do 17 00.

Drugie spotkanie: 3 – 5 marca 2022.

Trzecie spotkanie: 21 – 23 kwietnia 2022.

Czwarte spotkanie: 19 – 21 maja 2022.

Piąte spotkanie: 7 – 9 lipca 2022.

Szóste spotkanie: 25 – 27 sierpień 2022.

 

KOSZTY:

ZALICZKA 1600 ZŁ. na miesiąc przed zajęciami tzn. 27 grudnia 2021. Druga wpłata 1250 zł. do 15 lutego 2022. 3 rata 1250 zł. do 12 kwietnia 2022. 4 rata 1250 zł. do 10 maja 2022. 5 rata 1250 zł. do 21 czerwca 2022r.

Płatności należy dokonać na konto: Instytut Rozwoju Potencjału Życia 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Proszę dopisać: I faza szkolenia imię i nazwisko i która rata.

Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50% zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.

Zapisy: Piotr Bednarczyk tel: 603067413 lub email: piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

DOTYK OBECNOŚCI

11 kwietnia 09:0018:00

350zł
DOTYK OBECNOŚCI

Obecność jest doświadczeniem związanych z „tu i teraz”. Masz tylko jeden czas – TERAŹNIEJSZOŚĆ. Czas przeszły i przyszły istnieje, tylko jeśli o nich pomyślisz. Kiedy aktywujesz wspomnienie, nawiązujesz do przeszłości, a kiedy wyobrazisz sobie swój własny obraz, wtedy dotykasz przyszłości. Każde wspomnienie nawiązuje do przeszłości, a tworzenie przyszłości odbywa się na podstawie wyobrażenia. Twoje wzorce: myślowe, mięśniowe, napięcia w ciele pomagają stworzyć myśli, które mogą łączyć się z twoim stanem emocjonalnym — np. smutkiem, wtedy zatrzymujesz się w przeszłości. Z kolei kiedy zaczynasz się bać, tworzysz przyszłość na bazie negatywnych doświadczeń z przeszłości.

Poza tymi dwoma doświadczeniami – przeszłości i przyszłości – masz czas TERAŹNIEJSZY. Chwila obecna jest niepowtarzalna. Ona w pewien sposób Cię „dotyka”. W ten sposób wchodzisz w stan pomiędzy czasem przeszłym a przyszłym. Chwila obecna jest uzdrawiająca, a poprzez ucieleśnienie jej twój system nerwowy się uspokaja, mięśnie rozluźniają się, tworzy się w organizmie samoregulacja – homeostaza, energia napływa od wewnątrz, a myśli stają się spokojne i świadomość obejmuje Twoje istnienie. Tym samym otwierasz się na tworzenie siebie z poziomu chwili obecnej. Stajesz się tym, kim chcesz być.
Na zajęciach jednodniowych, będziesz mógł doświadczyć medytacji indywidualnej (mindfulness), uważnego ruchu, który pozwala na rozładowanie wstępnego napięcia. Będzie możliwość doświadczenia medytacji Qi – gong, jak i pracy na stołach metodą cranio. Dzięki temu ostatniemu doświadczeniu będziesz mógł zaznać zarówno relacji neutralnej (tak bardzo potrzebnej w życiu) poprzez dotyk, jak i wejść w stan OBECNOŚCI UCIELEŚNIONEJ i tworzyć intencję kreowania siebie.

TERMINY:
 11 KWIETNIA 2022 r.
w godzinach: 9.00  – 18:00

KOSZT SZKOLENIA:
Koszt 350 zł od osoby za spotkanie. Wpłaty należy dokonać na Instytut Rozwoju Potencjału Życia ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Proszę dopisać: Imię i nazwisko i tytuł warsztatu: Dotyk obecności.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Osobista decyzja na pracę własną.
2. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
3. Płatność.
Instytut Rozwoju Potencjału Życia
ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943.
ZGŁOSZENIE: kontakt@piotrbednarczyk.pl lub tel.: 603067413.
czytaj więcej...

JA SOMATYCZNE

Grupa Półroczna

8 kwietnia 10:009 kwietnia 18:00

Kiedy masz trudne doświadczenia życiowe, wtedy twoje ciało, uczucia, umysł, zmysł orientacji w przestrzeni są zagrożone. Możesz mało albo zbyt słabo odczuwać swoje ciało, nie przeżywać swoich uczuć (pustka, wycofanie, nadmierna agresja – wybuchowość) lub tracisz orientacje w otoczeniu. Wówczas możesz doświadczać skutków traum, które przeżyłeś w swoim życiu, a które mają na ciebie wpływ. Rozpoznawalnym zjawiskiem jest powtarzalność pewnych wzorców i niemożliwość rozwiązania ich; ma się wtedy wrażenie kręcenia w kółko.

Zaproponowany półroczny warsztat terapeutyczny umożliwia uczestnikowi podążanie w kierunku swojego rozwoju osobistego. Pozwala ożywić i obudzić to, co jest martwe. Szczególny akcent będzie położony na JA SOMATYCZNE i częściowo na JA RELACYJNE. Spotkania mają na celu pomóc uczestnikowi w poradzeniu sobie z powtarzającymi się wzorcami w ciele, blokami emocjonalnymi, zatrzymanym ruchem rozwojowym. Daje możliwość, aby żyć w teraźniejszości i uwrażliwić się na przyszłość. Nawiązać kontakt z częściami zdrowymi naszej osobowości. Zintegrować to, co jest oddzielone, a co umożliwia budowanie nowych jakości życiowych.
Podczas pracy grupowej uczestnicy będą mogli doświadczać siebie na różne sposoby: w ćwiczeniach, w wyobraźni, poprzez kontakt z własnym ciałem, a także poprzez możliwość pracy według metody biodynamicznego oddechu i focusingu. Będziesz mógł/mogła poszukiwać odpowiedzi na własne pytania i znajdować właściwe rozwiązania dla swojego życia.

TERMINY:

I spotkanie 18 – 19 lutego.
II spotkanie 21 – 22 marca.
III spotkanie 8 – 9 kwietnia.
IV spotkanie: 13 – 14 maja.
V spotkanie 17 – 18 czerwca.
VI spotkanie 17 – 18 lipca.

KOSZT: 3000 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Osobista decyzja na pracę własną.
– Wstępna konsultacja z terapeutą prowadzącym, która jest podstawą uczestnictwa w grupie terapeutycznej.

Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty. Jeśli ktoś zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, a dokonał wpłaty, Instytut zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, Instytut nie zwraca pierwszej raty.
Przelewu należy dokonać na konto:Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Należy dopisać: Ja Somatyczne+ dany miesiąc, w którym warsztaty się odbywają np. luty 2022 r.

GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/ 7

ZAPISY: Piotr Bednarczyk,tel.: +48 603 067 413, piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

USTAWIENIA INTENCJI I SYSTEMOWE

 

7 kwietnia 09:00 – 20:00

500zł

Moją pracę charakteryzuje unikalne podejście do tradycyjnych ustawień, łącząc metody Hellingera, oraz Rupperta. Ustawienia są pracą z intencją i z emocjami które nam towarzyszą. Wszystkie traumy, oraz trudne doświadczenia przenoszone z pokolenia na pokolenie, mają wpływ na nasze obecne życie. Uczestnik posiadając swoją intencję i chęć zmiany, jak również dziedzictwo pokoleniowe, jest w stanie z dystansu spojrzeć na reakcje które między nimi zachodzą. Praca odbywa się w grupie pod okiem psychoterapeuty. Polega na wyznaczeniu reprezentantów intencji, emocji, oraz członków naszej rodziny. Reprezentant wchodzi w przestrzeń (wyczuwając pole energetyczne), w której przejmuje odczucia, myśli i określone postawy. Terapeuta interpretuje relacje jakie zachodzą pomiędzy osobami w przestrzeni. Dzięki temu- osoba która pracuje w trakcie ustawień jest w stanie uświadomić sobie jak wiele emocji, blokad, oraz konfliktów istnieje w jej polu nieświadomym, lub podświadomym. Taki rodzaj pracy daję niesamowicie szerokie spektrum własnego JA i przyczyn które determinują nasze życie. Mamy szansę zbliżyć się do siebie samego. Poradzić sobie z negatywną energią, swoim lękiem, depresją czy traumą.

Proponowane ustawienia odbywają się raz w miesiącu i mogą być jedno lub dwudniowe. Aktualnie ustawienia odbywają się w czwartki. Liczna miejsc jest ograniczona. Można być w roli osoby pracującej nad swoim problemem, lub być obserwatorem. Zajęcia odbywają się w grupie do 12 – 15 osób.

SPOSÓB REALIZACJI:
Zajęcia odbywać się będą przez jeden dzień od 9:00 do 20:00, z godzinną przerwą obiadową.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Osobista decyzja na pracę własną..
Wstępna konsultacja przed ustawieniami. Możesz to uczynić u swojego terapeuty, lub terapeuty pracującego w Instytucie Rozwoju Potencjału Życia
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Koszt za ustawienia:
Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty. Jeśli ktoś zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć a dokonał wpłaty Instytut zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, Instytut nie zwraca pierwszej raty. Przelewu należy dokonać na konto:
Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Należy dopisać: ustawienia intencji + dany miesiąc, w którym ustawienia się odbywają np. marzec 2020 r.

PRZYGOTOWANIE KLIENTA DO PRACY WŁASNEJ:
Mentalne nastawienie,
Zwrócenie uwagi, ze ustawienie dotyczy wewnętrznego świata klienta, a nie rzeczywistości realnej.
Przygotowanie intencji z jaką chce się pracować. (Intencja dotyczy połączenia ze sobą, ze swoimi częściami rozstrzępionymi i nie ma nic wspólnego z celem, który chce się osiągnąć.

GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia w Bielsku – Białej, ul. Mickiewicza 39/7.

TERMIN: 7 kwietnia

ILOŚĆ OSÓB: ograniczona.

KOSZT USTAWIEŃ:
Ustawienie osobiste 500 zł.
Ustawienie firmy 500 zł.
Obserwator 100 zł.
Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować pod numer telefonu:
Piotr Bednarczyk 603 067 413 lub piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

Podróż do Źródła – Praca Z Traumą W Grupie

28 marca 16:002 kwietnia 13:00

1500zł

Zapraszam Cię do podążania do swojego centrum – do miejsca w którym rozpoznasz KIM JESTEŚ w samym rdzeniu swojego istnienia.

W drodze do zrozumienia siebie, swojej esencji i swoich potrzeb natrafiamy w życiu na wiele trudności. Przeżywając traumy, oraz nieszczęśliwe wydarzenia, zatrzymujemy swój naturalny potencjał życiowy, pozwalając tym samym na trwanie w zamrożeniu funkcjonalnym. Nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia, cieszyć się z dobrych momentów i budować relacji z innymi. Wiele z nas nie zdaję sobie sprawy, jak wiele zależy od nas samych. W ciągu sześciu dni daję Ci odpowiednie narzędzia i próbuję pokazać jaką wartość stanowisz sam dla siebie. Droga jaką możesz wyruszyć będzie odbywać się poprzez poszczególne okręgi ROZWOJU POTENCJAŁU ŻYCIA: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ. Dzięki wprowadzeniu pierwszego dnia, będziesz mógł rozwijać swój osobisty potencjał pracując poprzez ciało, powoli wchodząc do swojego wnętrza. W trakcie zajęć kolejno: nauczysz się CZUĆ SIEBIE, rozwiniesz potencjał SENSOMOTORYKI (CZUCIA I RUCHU), skupisz się na RELACJI, oraz poczujesz swoją OBECNOŚĆ. To pozwoli Ci dotrzeć do swojej esencji, czyli styku światła i swojej duszy.

Każdego dnia będziemy wspierać się medytacją, intencją zmiany, oddechem, oraz budowaniem przepływu energii. Aby pomóc Ci wejść w przestrzeń swojego serca i esencji, będziemy stosować metody typu: Biodynamiczny Oddech Uwalniania Traumy, Somatic Experiencing, ćwiczenia Aleksandra Lowena, Qigong, Ustawienia Intencji, Genogram, Mindfulness.

TERMIN: 28 marca – 2 kwietnia 2022.

GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia Bielsko Biała, ul. Mickiewicza 39/7

KOSZTY: 1500 zł (bez kosztów wyżywienia i noclegów)

Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50% zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.

SPOSÓB REALIZACJI: Zaczynamy warsztaty w pierwszym dniu od godz. 16:00 do 19:00. Kolejne cztery dni zajęcia od 9:00 do 13:00 i od 14:30 do 18:00. W ostatni dzień zajęcia od 9:00 do 13:00.

ILOŚĆ OSÓB: do 14 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Osobista decyzja na pracę własną.

2. Wstępna konsultacja z terapeutą prowadzącym, która jest podstawą uczestnictwa w grupie terapeutycznej. Kontakt: Piotr Bednarczyk, tel: 603067413, e-mail: piotrinstytut@gmail.com.

3. Dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 550 zł na konto: Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Piotr Bednarczyk ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943, podając w tytule:Warsztat: Podróż do źródła 2021 r. imię, nazwisko uczestnika.

PROWADZĄCY: Piotr Bednarczyk tel.: +48 603 067 413, piotrinstytut@gmail.com

ZAPISY: Piotr Bednarczyk, tel.: +48 603 067 413, piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

JA SOMATYCZNE

Grupa Półroczna

21 marca 10:0022 marca 18:00

Kiedy masz trudne doświadczenia życiowe, wtedy twoje ciało, uczucia, umysł, zmysł orientacji w przestrzeni są zagrożone. Możesz mało albo zbyt słabo odczuwać swoje ciało, nie przeżywać swoich uczuć (pustka, wycofanie, nadmierna agresja – wybuchowość) lub tracisz orientacje w otoczeniu. Wówczas możesz doświadczać skutków traum, które przeżyłeś w swoim życiu, a które mają na ciebie wpływ. Rozpoznawalnym zjawiskiem jest powtarzalność pewnych wzorców i niemożliwość rozwiązania ich; ma się wtedy wrażenie kręcenia w kółko.

Zaproponowany półroczny warsztat terapeutyczny umożliwia uczestnikowi podążanie w kierunku swojego rozwoju osobistego. Pozwala ożywić i obudzić to, co jest martwe. Szczególny akcent będzie położony na JA SOMATYCZNE i częściowo na JA RELACYJNE. Spotkania mają na celu pomóc uczestnikowi w poradzeniu sobie z powtarzającymi się wzorcami w ciele, blokami emocjonalnymi, zatrzymanym ruchem rozwojowym. Daje możliwość, aby żyć w teraźniejszości i uwrażliwić się na przyszłość. Nawiązać kontakt z częściami zdrowymi naszej osobowości. Zintegrować to, co jest oddzielone, a co umożliwia budowanie nowych jakości życiowych.
Podczas pracy grupowej uczestnicy będą mogli doświadczać siebie na różne sposoby: w ćwiczeniach, w wyobraźni, poprzez kontakt z własnym ciałem, a także poprzez możliwość pracy według metody biodynamicznego oddechu i focusingu. Będziesz mógł/mogła poszukiwać odpowiedzi na własne pytania i znajdować właściwe rozwiązania dla swojego życia.

TERMINY:

I spotkanie 18 – 19 lutego.
II spotkanie 21 – 22 marca.
III spotkanie 8 – 9 kwietnia.
IV spotkanie: 13 – 14 maja.
V spotkanie 17 – 18 czerwca.
VI spotkanie 17 – 18 lipca.

KOSZT: 3000 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA:
– Osobista decyzja na pracę własną.
– Wstępna konsultacja z terapeutą prowadzącym, która jest podstawą uczestnictwa w grupie terapeutycznej.

Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty. Jeśli ktoś zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, a dokonał wpłaty, Instytut zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, Instytut nie zwraca pierwszej raty.
Przelewu należy dokonać na konto:Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Należy dopisać: Ja Somatyczne+ dany miesiąc, w którym warsztaty się odbywają np. luty 2022 r.

GDZIE: Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/ 7

ZAPISY: Piotr Bednarczyk,tel.: +48 603 067 413, piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

AllEscortAllEscort