fbpx

Aktualności

II Edycja I Fazy Szkolenia – spotkanie pierwsze

27 stycznia, 2022 09:3029 stycznia, 2022 17:00

6600zł

I FAZA SZKOLENIA:

CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.

 

Szkolenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych: pedagogów, psychologów, terapeutów, oraz innych osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności terapeutyczne w autorskim SPOSOBIE PRACY: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.

 

 

KILKA SŁÓW NA TEMAT AUTORSKIEGO POGRAMU:

Propozycja: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ, powstała na bazie wieloletnich poszukiwań związanych z pracą terapeutyczną, zarówno w pracy indywidualnej z klientem jak i z grupami.

Esencją pracy jest kierowanie uwagi do potencjału osobistego klienta i budowania własnej osobowości opartej na intencji.

 

I faza szkolenia pozwala na:

 • zdobycie podstawowych umiejętności w pracy z indywidualnym klientem,
 • umożliwia zapoznania się z osobistym potencjałem w pracy z klientem,
 • zapoznanie się z treściami dotyczącymi CZUCIA, RUCHU, RELACJI I OBECNOŚCI,
 • odkrywanie podstaw w pracy z klientem kierując uwagę na potencjał, zasoby, rozwój,
 • zrozumienie, że w każdym temacie, te cztery aspekty: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ SĄ OBECNE,
 • podstawowe posługiwanie się w pracy z klientem mapą mózgu (części przedczołowej, limbicznej i gadziej),
 • rozpoznawanie podstaw działań klienta podświadomych i świadomych strategii funkcjonowania,
 • zrozumienie traumy, rozwoju i potencjału – ich wzajemnych zależności.

 

 

 

 

Organizacja I fazy szkolenia:  

I Faza szkolenia składa się z 6 modułów po 3 dni. Razem 144 godziny lekcyjne.  Każdy moduł odbywa się co 2 miesiące, czyli 6 spotkań w ciągu roku.

 

TREŚĆ I ZAKRES POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

I MODUŁ DOTYCZY POTENCJAŁ, ROZWÓJ, OSOBOWOŚĆ.

 • filozofia pracy psychoterapii poprzez ciało: dynamika ciała i jej zadomowienie się,
 • potencjał, siła życiowa, zasoby, rozwój, intencja – wzajemne zależności w stronę zmiany,
 • podstawy pracy z trzeba obszarami mózgu (nowa kora, układ limbiczny, mózg gadzi),
 • ogólny zarys sposobu pracy: CZUCIE, RUCH, RELACJA, OBECNOŚĆ.
 • doświadczenie kluczem do pracy z klientem,
 • pierwsze impulsy związane z początkowym spotkaniem klienta,
 • proces i struktura, podstawowe zależności,

 

II MODUŁ DOTYCZY ZASOBÓW I TRAUMY.

 • Ruch miłości życia – filozofia spostrzegania życia i jego przepływu,
 • stres, trauma, PTSD,
 • druga ścieżka dotyczy intencji,
 • rodzaje traum,
 • psychoterapia, trauma a praca poprzez ciało,
 • ogólna zasada pracy z traumą (ruch wahadłowy),
 • ogólna filozofia pracy osobowość oparta na stresie, osobowość oparta na intencji,
 • nabycie podstawowych umiejętności w pracy z klientem  po traumie…

 

III MODUŁ DOTYCZY OBECNOŚCI.

 • obecność, tu i teraz, przeszłość, przyszłość – gdzie jest zmiana,
 • ja obecne, a ego…
 • ścieżka rozwoju dotycząca tu i teraz – obecności,
 • sposoby pracy w oparciu o obecność w kontekście indywidualnym,
 • świadomość: umysł, emocje, ciało,
 • obecność w ciele…
 • wyłanianie się tematów w tu i teraz,
 • kontrakt na pracę z intencją w oparciu o tu i teraz.,
 • praca z uważnością w kontakcie indywidualnym,
 • focusing – podążanie za czuciem siebie,

 

IV MODU DOTYCZY CZUCIE:

 • dwa podstawowe doświadczenia czucia: przyjemność i ból,
 • felt sense – śledzenie odczuć w ciele,
 • skan ciała – budowanie odczuwania ciała,
 • autoregulacja i samoregulacja,
 • praca z oddechem w celu zwiększenia czucia fizycznego i emocjonalnego,
 • pierwsza ścieżka pracy: oddech. (anatomia oddechu i funkcjonalność oddechu,
 • sposoby pracy z budowaniem odczuwania: Somatic Experiencing, Bioenergetyka Aleksandra Lowena, Biodynamiczny Oddech Uwalniania Traumy, Mindfulness,
 • praca z niektórymi technikami w celu budowania odczuwania: skan ciała, techniki ugruntowania Lowena, ćwiczenia –  postraumatyczne drżenia..

 

V MODUŁ DOTYCZY RUCH I CZUCIA.

 • ścieżka rozwoju – przepływ energii,
 • znaczenie powięzi w pracy z ruchem,
 • płynność doświadczeń i ruchu,
 • wpływ rozwoju psychomotorycznego na pracę z klientem,
 • dynamiczny i wolny ruch,
 • techniki pracy z czuciem i ruchem: Feldenkrais z hipnoterapią Miltona Ericksona, Soma Gomez, Ben Shapiro,
 • używanie technik do pracy z klientem za pomocą czucia i ruchu,

 

VI MODUŁ DOTYCZY RELACJI.

 • Ja relacyjne – czym ono jest w praktyce pracy poprzez ciało?
 • Kim jest dziecko wewnętrzne w procesie zmiany,
 • Kilka informacji na temat styli przywiązania: (bezpieczne, unikowe, ambiwaletne, dezorganizowane),
 • Stany ja – praca z częściami siebie (odpowiedź na układ limbiczny),
 • Techniki nawiązania relacji poprzez styl przywiązania,
 • Techniki pracy z ja relacyjnym: genogram, praca ze stanami ja,

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Rozmowa wstępna z prowadzącym zajęcia.

 

Miejsce realizacji zajęć:

Instytut Rozwoju Potencjału Życia, Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/7

 

TERMINY:

Pierwsze spotkanie: 27 -29 stycznia 2022

Pierwszego dnia: 9 30 do 18 30.
Drugiego dnia: 9 00 do 18 00.
Trzeciego dnia: 9 00 do 17 00.

Drugie spotkanie: 3 – 5 marca 2022.

Trzecie spotkanie: 21 – 23 kwietnia 2022.

Czwarte spotkanie: 19 – 21 maja 2022.

Piąte spotkanie: 7 – 9 lipca 2022.

Szóste spotkanie: 25 – 27 sierpień 2022.

 

KOSZTY:

ZALICZKA 1600 ZŁ. na miesiąc przed zajęciami tzn. 27 grudnia 2021. Druga wpłata 1250 zł. do 15 lutego 2022. 3 rata 1250 zł. do 12 kwietnia 2022. 4 rata 1250 zł. do 10 maja 2022. 5 rata 1250 zł. do 21 maja 2022r.

Płatności należy dokonać na konto: Instytut Rozwoju Potencjału Życia 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Proszę dopisać: I faza szkolenia imię i nazwisko i która rata.

Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50% zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.

Zapisy: Piotr Bednarczyk tel: 603067413 lub email: piotrinstytut@gmail.com

czytaj więcej...

DIAMENTOWE SERCE

Szkolenie z Ustawień Systemowych i Intencji

23 maja 09:0028 maja 20:00

„DIAMENTOWE SERCE”
Szkolenie z ustawień systemowych i intencji.
Oferta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych zarówno rozwojem osobistym jak również kształceniem się w zakresie umiejętności pracy ustawieniowej.
Oferta, którą przygotowałem jest kierowana do wszystkich, którzy chcą popracować osobiście jak również się szkolić w ustawieniach.
KILKA SŁÓW NA TEMAT USTAWIEŃ:
Już wiele powiedziano na temat ustawień systemowych. Jest wiele szkół, które przygotpwują do pracy ustawieniowej. Praca ustawieniowa jest powszechnie znana. Odbywa się w przestrzeni i polu energetycznym danej osoby. Z polem energetycznym pracuje się dzięki różnym metodą: rzeźba rodzinna (terapia systemowa), psychodrama (rekonstrukcja danego zdarzenia), skoncentrowanie na rozwiązaniu (tworzenie zmiany poprzez układ relacyjny osób). Są również inne techniki i metody pracy, które zmierzają wprost do nieświadomości osobowego pola energetycznego danej jednostki, to są ustawienia systemowe wg Berta Hellingera. Tutaj mamy dwie formy: ustawienie klasyczne (praca dotyczy uwikłania systemowego), ustawienie ruchu duszy (dopełnienie ruchu duszy – bez słów). Poza tym są również ustawienia intencji wg. Franza Ruperta. Ustawienia intencji mają charakter pracy z traumą.
To co charakteryzuje moja pracę dotyczy przede wszystkim połączenia zarówno ustawień systemowych, ustawień intencji, pracy z ciałem i znajomości traumy. Wtedy każda praca jest ucieleśniona, oparta na wyborze w polu energetycznym (co jest charakterystyczne dla pracy z traumą), zawiera zjawisko przynależności charakterystyczne dla ustawień systemowych, duchowością powiązana z przepływem energetycznym i zdaniem, że ŻYCIE JEST TAKIE JAKIE JEST.
Zakres szkoleniowy dotyczy:
· Ustawień systemowych i rozumienia dynamiki systemów.
· Ustawień intencji (pracy z traumą).
· Zastosowania dynamiki somatycznej do pracy ustawieniowej (w jaki sposób dane treści systemwe są obecne z ciele?)
· Dynamiki traumy: transgeneracyjnej, symbiotycznej, szokowej, relacyjnej, rozwojowej.
I CZĘŚĆ:
TREŚCI I SPOTKANIA:
· Podstawy myślenia systemowego.
· Rzeźba rodzinna, psychodrama, ustawienie systemowe, ustawienia intencji– różnice i podobieństwa).
· Pole energetyczne danej klienta.
· Genogram jako podstawa pracy klasycznej w budowaniu świadomości klienta.
· Dorośli, dzieci.
· Trzy zasady pracy ustawień systemowych. Porządek, przynależność, wyrównanie.
· Wprowadzenie w zagadnienie pracy z traumy transgeneracyjnej.
· Praca własna w oparciu o swoją pracę ustawieniowa.
· Przeciążenie w pracy ustawieniowej a balans i miareczkowanie.
TREŚCI II SPOTKANIA.
· Praca osobiste ustawień systemowych.
· Świadomość a nieświadomość w pracy ustawieniowej.
· Podstawy dynamiki somatycznej w pracy z ustawieniowej.
· Zasady pracy z traumą indywidualną osoby.
· Praca w małych grupach z małymi obrazami ustawieniowymi.
TREŚCI III SPOTKANIA:
· Praca osobiste.
· Podsystemy: dzieci i rodziców.
· Związki partnerskie i małżeńskie.
· Systemy organizacyjne a systemy rodzinne ich podobieństwa i różnice.
· Praca w małych grupach z małymi obrazami ustawieniowymi.
SPOSÓB REALIZACJI:
Zajęcia składają się z dwóch części:
Pierwsza część dotyczy kursu podstawowego, druga natomiast dotyczy kursu zaawansowanego. Kurs podstawówcy składa się z trzech części 6 dniowych, natomiast kurs zaawansowany z czterech części 6 dniowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Osobista decyzja na pracę własną i na uczestnictwo w cyklu szkoleniowym.
· Rozmowa indywidualna z prowadzącym.
· Wpłata zaliczki: 3000 zł. na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć.
Uwaga!
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
TERMINY:
I CZĘŚĆ – KUSR PODSTAWOWY:
1 spotkanie. 23 – 28 MAJA 2022.
2 spotkanie: 11 – 16 LIPCA 2022.
3 spotkanie: 12 – 17 WRZEŚNIA 2022.
II CZĘŚĆ: KUSR ZAAWANSOWANY:
Rozpocznie się początkiem 2023r.
KOSZT:
Kurs podstawowy 7500 zł. (trzy spotkania) bez kosztów wyżywienia i noclegów.
ZALICZKA 1500 ZŁ. na miesiąc przed zajęciami tzn. 23 kwietnia 2022. Na pierwszych zajęciach należy dokonać wpłaty 2000 zł. Druga wpłata 2500 zł. do 10 czerwca 2022. 3 rata 2000 z 12 sierpnia 2022r
Płatności należy dokonać na konto: Instytut Rozwoju Potencjału Życia 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943. Proszę dopisać: SZKOLENIE Z UTAWIEŃ SYSTEMOWYCH imię i nazwisko i która rata.
Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50% zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.
GDZIE: Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 39/7, Instytut Rozwoju Potencjału Życia
Kurs zaawansowany 12 000 zł od osoby.
Zapisy: Piotr Bednarczyk tel: 603067413 lub email: piotrinstytut@gmail.com
MOJE PRZYGOTOWANIE:
W zakresie ustawień:
1. 2003 – 2005 szkolenie z ustawień systemowych Berta Hellingera.
2. 2006 – 2007 szkolenie zaawansowane z ustawień systemowych Berta Hellingera.
3. 2005 – 2006 rs mistrzowski u Berta Hellingera.
4. Od 2003 do 2009 liczne kursy z ustawień systemowych (Kutschera, Schanider, Butting.
5. Od 2010 roku do 2019, regularne szkolenie się z ustawień intencji wg Franza Ruperta.
PRAKTYKA WŁASNA:
Od 2004 do dzisiaj regularne prowadzenie raz w miesiącu ustawień systemowych i intencji.
2007 – 2008 – współprowadzenie szkolenia z ustawień w pedagogice: Trudne Dzieci najbardziej kochają.
2009 – 2010 (samodzielne prowadzenie kursu podstawowego jak i zaawansowanego dla terapeutów uzależnie).
Od 2007 regularne prowadzenie superwizji wg ustawień systemowych i intencji.
czytaj więcej...